Tag: Hamba Duit

Menjadi Hamba Duit!!

Termasuk hal yang bikin saya sebel diantara hal-hal yang paling nyebelin, ialah ketika segala sesuatu mesti diukur dengan yang namanya ...