Tag: Bakti Anak

Balasan Terbaik Bagi Orangtua

Bila kelak saya ditanya oleh anak perempuan saya, apa yang membahagiakan saya? Maka akan tegas saya jawab, "Ketaatan dirimu pada ...